MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

„MALI ODKRYWCY II”

Gmina Dobiegniew jako jedna z dziesięciu gmin w kraju zakwalifikowała się do II edycji projektu „MALI ODKRYWCY”. Jest to innowacyjny program wspierający edukację dzieci, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy firmą SIEMENS Sp. z o.o.
Projekt jest realizowany w okresie od 10 marca 2012 do 28 lutego 2013 r.
Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych. Jest to metoda pracy pedagogicznej, zakładająca, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Podejście projektowe uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków.


Szersze informacje na temat programu na stronie:
http://www.mali-odkrywcy.org