MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Głośna próba syreny alarmowej !!!

Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej województwa lubuskiego” w dniu 25 marca 2021 r. w godzinach 12.00 - 12.30 na terenie Dobiegniewa przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej. Celem takich działań jest praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń alarmowych.