MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego
 
Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować iż zawiązane 10.08.2020r. w ramach Porozumienia Terytorialnego Partnerstwo pomiędzy gminami Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Zwierzyn i Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, przynosi pierwsze wymierne korzyści dla naszego regionu. Partnerstwo pn. „Północ Województwa Lubuskiego zawsze razem” zakwalifikowało się do udziału w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn.: Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt obejmuje 38 beneficjentów w kraju. Dzięki temu nasze Partnerstwo  zostanie włączone do wsparcia doradczego w zakresie opracowania strategii terytorialnych wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Zakładanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej efektem projektu jest wzmocnienie kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym, a także z innymi samorządami.

                                                                                                                                       BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                                                             Sylwia Łaźniewska