MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Wspieraj seniora

                           
                                                           
Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia, pn: „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.  Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie będzie realizował w/w program i zwraca się z prośbą, aby Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy potrzebują wsparcia kontaktowali się z pracownikami OPS:

nr tel. 95 76 11 900 lub +48 502 061 877
e-mail: opsdobiegniew@op.pl