MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
 
Termin składania wniosków: od 02 listopada 2020 roku do 16 listopada 2020 roku.
 
Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie": http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/364-rlgd-pojezierze-dobiegniewskie-oglasza-nabor-nr-2-2020-wnioskow-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020
 


 202010121.docx      Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie