MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY DOBIEGNIEW

Burmistrz Dobiegniewa, wsłuchując się w głosy i opinie mieszkańców, zaprasza do zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości i opinii na temat potencjalnej inwestycji elektrociepłowni na biogaz planowanej w Dobiegniewie przy ulicy Nowomłyńskiej. Rozmowy z potencjalnym inwestorem (ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte przez dobiegniewski samorząd) prowadzone były od 2014 roku. W obecnej kadencji – kierując Gminą Dobiegniew – zamiarem moim było prowadzenie konsultacji społecznych i poznanie  Państwa zdania na temat inwestycji. Niestety obowiązujący na terenie kraju stan pandemii uniemożliwia mi spotkanie z Państwem. Zapraszam do aktywności, pytań, opinii zgłaszanych poprzez adresy e-mail: burmistrz@dobiegniew.pl lub rada@dobiegniew.pl, bądź poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.
Państwa pytania i wątpliwości rozwiać mogą załączone ulotki potencjalnego inwestora, traktujące o procesie technologicznym elektrociepłowni na biogaz i wpływie na ochronę środowiska naturalnego, w tym głównie ochronę powietrza i ograniczanie niskiej emisji gazów cieplarnianych.
Wszystkie Państwa pytania analizowane będą na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Dobiegniewie dnia 11 maja 2020 roku o godzinie 15.00. Zapraszam do oglądania transmisji. Odpowiedzi na Państwa pytania publikowane będą na stronie internetowej Gminy Dobiegniew
www.dobiegniew.pl
 
                                                                                                                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                                                            
                                                      Burmistrz Dobiegniewa
                                                                                                                                                                     Sylwia Łaźniewska