MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 11 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            /-/ Marek Kowalczyk
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o planowanych inwestycjach na terenie Gminy Dobiegniew.
 4. Informacja o działaniach podjętych na terenie Gminy Dobiegniew w związku z pandemią Koronawirusa COVID-19.
 5. Zajęcie stanowiska Rady Miejskiej wobec planowanej inwestycji budowy biogazowni
  w Dobiegniewie.
 6. Omówienie spraw związanych z gospodarką odpadami stałymi w Dobiegniewie.
 7. Wnioski i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
 2. zmiany Uchwały Nr XIX/130/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobiegniew, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.