MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBIEGNIEW

 
 
Szanowni mieszkańcy, w związku z wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia
w przekraczaniu granicy państwowej.
Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim,
ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.
 
Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice
 i nie były objęte 14-dniową kwarantanną.
Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
 
Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00), 14-dniową obowiązkową kwarantanną
objęte będą również osoby przekraczające granice,
na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 
Jedyną zwolnioną grupą pozostaną w dalszym ciągu kierowcy ruchu kołowego towarowego.
Pozostałe grupy pracowników lub indywidualnych przedsiębiorców
będą musiały zastosować się do nowych uregulowań.
 
Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.
 
 
                                                                                                                          
  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                                                                    Sylwia Łaźniewska