MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie na rok szkolny 2020/2021 trwa do 31 marca 2020 roku.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są na stronie internetowej przedszkola www.pmdobiegniew.szkolnastrona.pl
w zakładce Rekrutacja. Wniosek należy wypełnić  i wraz z załącznikami w postaci skanu lub fotografii dokumentu przesłać na adres e-mail: przedszkole_dobiegniew@wp.pl.
Oryginał dokumentu będziecie Państwo zobowiązani dostarczyć w wyznaczonym terminie.
Wprowadzona forma składanie wniosków  drogą elektroniczną wynika z troski o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa i pracowników przedszkola.
 
                                                                                                                                                                                           Dyrektor Przedszkola
                                                                                                                                                                                             Agnieszka Żendełek