MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacja o możliwości składania wniosków

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
 
I.Termin składania wniosków: 08 kwietnia 2020 roku  –  22 kwietnia 2020 roku.
 
II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”:
ul. Mickiewicza 7,  66-520 Dobiegniew,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.
 
III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:
2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:
- limit dostępnych środków: 1 027 257,00 zł
 
Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie":
 
http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/306-rlgd-pojezierze-dobiegniewskie-oglasza-nabor-nr-1-2020-wnioskow-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020