MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Konferencja gospodarcza w Mierzęcinie

     W  dniu 22 września br. z inicjatywy samorządu dobiegniewskiego w kompleksie pałacowo-parkowym Pałac Mierzęcin w Mierzęcinie odbyła się konferencja gospodarcza pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezesa Zarządu Kostrzyńsko-Słubickeiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Lubuskich Stowarzyszeń Gospodarczych. Celem konferencji było zaprezentowanie gminy Dobiegniew, jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji w różnych branżach. W konferencji uczestniczyli  przedstawiciele rządu w osobie Pani Wojewody Katarzyny Osos, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju , przedsiębiorcy oraz samorządowcy.     

Wybory do Sejmu i Senatu
Święto Plonów Gminy Dobiegniew - Chomętowo 2015

W dniu 30.08.2015 r. we wsi Chomętowo odbyło się kolejne Święto Plonów Gminy Dobiegniew.

Konferencja gospodarcza Mierzęcin 22 września 2015 roku

Burmistrz Dobiegniewa serdecznie zaprasza na konferencję gospodarczą pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, która odbędzie się w dniu 22 września 2015r. o godzinie 12:00 w Pałacu Mierzęcin w Gminie Dobiegniew

UWAGA!

                          O G Ł O S Z E N I E 

         Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o. w Dobiegniewie informuje, że woda z wodociągu publicznego w m. DOBIEGNIEW warunkowo nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Woda z sieci nadaje się do celów gospodarczych lecz nie należy dopuścić aby bez przegotowania dostała się do jamy ustnej.

       W badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk. Od dnia 28.08.2015 roku prowadzone będą działania naprawcze oraz woda będzie poddawana stałej dezynfekcji poprzez chlorowanie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Dobiegniew 28.08.2015r.

Informacja

Komisja Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w rolnictwie spowodowanych przez suszę , informuje iż na terenie gminy Dobiegniew system Monitoringu Suszy Rolniczej Puławy w okresie raportowania 09 ogłosił  do szacowania  rośliny : ziemniak, strączkowe, krzewy owocowe. Natomiast na terenie miasta Dobiegniew :krzewy owocowe. Dodatkowo można szacować użytki zielone na słabych glebach V i VI kl.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie pokój 29.

Koncert LATO Z RADIEM

Serdecznie zapraszamy na KONCERT LATA Z RADIEM, który odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2015r. od godz. 16.00 w Drezdenku na Stadionie Miejskim. Szczegóły w załączniku  poniżej

ZUS na trasie „Lata z Radiem” zawita do Drezdenka 29.08.2015 r. – to już ostatni piknikowy weekend!

Heraklit mówił, że: „Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”. Czy w Drezdenku zaświeci słońce? - pewności nie ma. Pewne jest jednak, że ZUS przybliży chętnym „słońce wiedzy” o ubezpieczeniach społecznych w czasie pikniku „Lata z Radiem”!

Nabór wniosków dla samorządów 2015

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków do programu „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” dla samorządów Fundusz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie   ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument  - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie - zakaz podlewania

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. w Dobiegniewie, informuje, że na terenie Gminy Dobiegniew w godzinach od 6.00 do 23.00 obowiązuje całkowity zakaz podlewania terenów zielonych (trawników, ogrodów, sadów, itp.). 
Zakaz obowiązuje do 31 sierpnia 2015r.